Postní doba ve farnosti

Křížové cesty:

   středa 17:30

   pátek 17:30 dětské

   neděle 10:00 stavovské: 10.3. maminky
                                                    17.3. tatínkové
                                                    24.3. mládež
                                                    31.3. biřmovanci
                                                     7.4. babičky
                                                   14.4. dědečkové

   Velký pátek 19.4. křížová cesta obcí 9:30 z Léskového

 

Pastýřský list pro dobu postní 2019
Poselství nemocným k postní době a Velikonocům