Pěvecký sbor Svatobor ze Sušice (z jižních Čech)

Příjemného zpestření se nám dostalo 4. července (na sv. Prokopa), kdy nás při hrubé mši svaté doprovázel pěvecký sbor ze Sušice, pod vedením sbormistra Josefa Baierla. Tento sbor s mimořádnou historií čítá kolem 40 členů.

Byli na zájezdovém odpočinkovém, ale i pracovním kempu na Horní Bečvě. Kdo jste měli možnost je slyšet na živo, určitě mi dáte za pravdu, že liturgie byla povznesena a náš dřevěný kostelík doslova rezonoval.

Upřímné Pán Bůh zaplať, třeba brzy naviděnou.