NAROZENÍ JEŽÍŠE A KLANĚNÍ PASTÝŘŮ – Katecheze nejen pro děti