Kaple Nejsvětější Trojice v Jezerném

V údolí Jezerné se nachází jediná farní kaple Nejsvětější Trojice (sv. Jana). (Ostatní kaple a kapličky v obci jsou buď obecní, nebo soukromé.) Je to drobná lidová stavba s cibulovitým tvarem, věžičkou se zvonem, pokrytá dřevěným šindelem, která byla dostavěna Karlem Paigrem r. 1873. Před oltářem na dlažebním kameni se dochoval nápis: „Zde rozimej boží lásky a milosti máš mít otevřenu branu wěčnej radosi. MDCCCLXXIII“.

Farnost žádala konzistoř o její posvěcení, aby zde mohla být sloužena alespoň jednou v roce mše svatá. Žádosti bylo vyhověno až v roce 1907 a vždy po svátku svaté Trojice mohla být mše svatá sloužena. První zvon byl za 1. světové války zabaven pro armádní účely a proto byl v roce 1923 pořízen nový. Ve farní kronice se píše, že tento „nový“ zvon byl rovněž ve druhé světové válce zabaven, a odvezen do Ostravy k roztřídění. Zde pracoval dozorce sběrných surovin Antonín Vrzala ze Svárova a dostal se zde i jejich zvon, který byl označen jako starý a cenný, a proto jejich zvon uschoval a nahradil ho našim jezerňanským s náležitostmi svárovského. Tak se stalo, že náš zvon dostal značku a popis, které mu neodpovídaly a putoval do Prahy na fotografování a natáčení zvuku. Jelikož na něj došla řada až za tři roky, tak mezitím válka skončila. Obce, kterým zvony patřily, byly vyzvány, aby si je v Praze vyzvedly a tehdy dostali výzvu i ve Svárově. Antonín Vrzala jel do Prahy, zvon dovezl do Velkých Karlovic a tak se stalo, že byly zachráněny oba zvony, svárovský i jezerňanský.

V roce 2018 získala farnost dotaci z ministerstva zemědělství na její renovaci a o rok později byla kaplička obnovena. Rozsáhlá oprava kapličky zahrnovala opravu věžičky, výměnu krytiny, očištění zvonu, nátěr fasády, oken a dveří s dílčí opravou poškozených částí s cílem o maximální zachování stávajících prvků. Dále očištění štítu a kamenného kříže od mechů a lišejníků. Slavnostní mše svatá po opravě byla sloužena otcem Františkem 6. 6. 2020 na slavnost Nejsvětější Trojice.