Liturgie Velikonočního třídenní

Veškeré informace k slavení Velikonočních svátků naleznete na Liturgie.cz: 
Velikonoce 2020 – veškeré info

Komentáře ke všem čtením tridua:
Velikonoční triduum 2020


Milí bratři a sestry,
jistě jsou velmi cenná naše osobní rozhodnutí sledovat bohoslužby prostřednictvím TV nebo streamovaných bohoslužeb na YouTube či na Facebooku. To vše je jistě velmi užitečné. Avšak, z hlediska křesťanského slavení nám v těchto „vzdálených“ bohoslužbách chybí vlastní ponoření se do toho, co je právě slaveno. Televizor či internet nám nemohou nahradit naše vlastní „ponoření“ se do liturgie. Je vhodné si připomenout, že liturgie je slavena, nikoliv sledována. A slavit znamená ponořit sebe samého do osobního setkání s Kristem, který se nás chce dotknout a přivést do společenství s Bohem Otcem.
Velikonoční slavení, zvláště slavení Velikonočního třídenní (nazývané v našem jazyce Zelený čtvrtek, Velký pátek až k Velikonoční vigilii), je slavením plným symboliky, která nás bytostně vtahuje do dění: mytí nohou na Zelený čtvrtek, uctívání kříže na Velký pátek, obnova křestních slibů na Velikonoční vigilii, atd.: to vše jsou symbolické úkony, které nesledujeme, ale které se dějí na nás samotných.
K prožití těchto úkonů, a tedy k vlastnímu slavení Velikonoc, ve vašich domácnostech a rodinách vám nabízíme následující materiál. Snaží se uchopit nejdůležitější symbolická gesta daného dne Velikonočního třídenní tak, abyste je mohli prožít ve svých domácnostech a rodinách. Rodiny jsou „domácí církví“, prvotním společenstvím, ve kterém je většina z nás uváděna do života s Bohem. V letošním roce je nám tedy nabídnuta nezvyklá, avšak velmi cenná možnost: prožít symboliku Velikonoc v našich vlastních domácích církvích. Jistě od nás bude tato zkušenost, pokud se jí chopíte, vyžadovat změnu smýšlení: není tu kněz („někdo“ jiný), kdo slaví liturgii na našem místě. Jsme to my sami, se svojí angažovaností, přípravou a odevzdaností, kdo tuto liturgii budeme slavit.
Nabízíme vám tedy materiál, který je rozdělen pro jednotlivé dny: pro Zelený čtvrtek, Velký pátek a pro Velikonoční vigilii tu najdete podněty k rodinnému slavení. Rozhodnete-li se je využít, bude vhodné, aby alespoň jeden (dospělý) člen rodiny si nabízený materiál předem prošel (ideálně dopoledne daného dne nebo již večer předtím), aby bylo možné připravit věci, které vám mají být pomocí k tomuto slavení. Pokud se rozhodnete sledovat současně i bohoslužby přenášené v médiích, pak doporučujeme, abyste nejprve prožili tuto svoji domácí liturgii a teprve potom sledovali přenos bohoslužby. Nabízená forma slavení je navržena tak, aby umožnila prožití všech důležitých symbolických úkonů daného dne. Pokud byste však s ohledem na podmínky vaší rodiny usoudili, že není možné nebo vhodné začlenit všechny uvedené prvky, zvolte z nich ty, které jsou ve vaší situaci možné!
Přijmete-li tuto nabídku, stane se pro vás současně i výzvou: totiž být schopni se – ve svých rodinných společenstvích – sejít nejen k (obvyklé) modlitbě, ale i k prožívání liturgie. Bude od vás ode všech vyžadovat aktivní zapojení se, a tedy snad i občasné překonání ostychu, schopnosti symbolické komunikace. Bude pro vás pro všechny, ať rodiče či děti, výzvou, dokázat se setkat s Pánem, který přichází do vašeho rodinného kruhu. Výzvy mohou být náročné, tak jak to v našich životech bývá, ale současně se stávají počátkem něčeho nového, nač bychom dřív snad nebyli schopni ani pomyslet. V tomto případě pro vás mohou být novou příležitostí, jak porozumět „Božímu přebývání mezi námi“, v našich domovech.
Požehnané prožívání Velikonočního třídenní!

Texty ke slavení domácí liturgie naleznete zde: Domácí liturgie Velikonočního třídenní

Videa – domácí velikonoční liturgie: vše zde
Úvodní video: https://www.youtube.com/watch?v=Ugx7gVWfQvs
Zelený čtvrtek: https://www.youtube.com/watch?v=v0Pg5N9Dk_U
Velký pátek: https://www.youtube.com/watch?v=ogUs-eVDnq0
Vigilie vzkříšení: https://www.youtube.com/watch?v=JqflcxaSrzs

Rozhodnutí olomouckého arcibiskupa k duchovní správě a liturgické službě během nadcházejících týdnů z 31.3.2020: Rozhodnutí olomouckého arcibiskupa

Zmiňované Vademecum v rozhodnutí arcibiskupa: http://www.liturgie.cz/clanky/a/velikonoce-2020-vademecum-pro-kneze