Monthly Archives: Leden 2020

Setkání kněží SVD

Ve dnech 12. – 14. ledna 2020, přijala společnost Božího slova pozvání „duchovního otce“ a uskutečnila v naší farnosti setkání bratří kněží z tohoto řádu. Cílem je setkávání, vzájemné sdílení a v neposlední řadě vyvarovat se i špatným zkušenostem. Pondělní mši svatou vedl otec provinciál Kruták, za účasti 24 kněží a farního společenství.

Poděkování přijde všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě (jídla, obsluhy, úklidu a apod.) Panno Maria, nechť naše farnost vzkvétá.

https://www.verbisti.sk/stretnutie-verbistov-na-morave/

Tříkrálová sbírka 2020

Ve dnech 10. – 12. ledna proběhla Tříkrálová sbírka. Celkem se jí účastnilo 16 skupinek, které vyrazily do všech koutů naší obce. Všem koledníkům a koledníčkům patří obrovské DÍKY za jejich obětavou službu.

 

Úklid kostela 2020